لئون تولستوى شاعر روسى
لئون تولستوى در سال 1828در جنوب مسکو به دنيا آمد و پس از 82سال زندگى در همان روستا ى محل تولدش,چشم از جهان فرو بست.او از جمله ى نويسندگان متعهد ى است که تيره روزى هاى جامعه اش را بررسى کرده و درباره ى آن ها انديشيده است. از مهم ترين آثار تولستوى به جنگ و صلح,آناکارنينا و رستاخيز بايد اشاره کرد.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 ويليام شکسپير (1616-1564)شاعر انگليسى
ويليام شکسپير شاعر و نمايش نامه نويس معروف انگلستان و جهان و خالق نمايش نامه ها ى مشهورى چون هملت,مکبث,اتللو و ليرشاه است.او علاوه بر اين نمايش نامه ها, سروده هاى کوتاهى دارد که به ((غزلواره ))معروف اند و مضمون آن ها بيشتر عشق,ستايش جوانى و مسايل اخلاقى است. در غزلواره هاى شکسپير زبان روان و ساده با تصاوير بديع و زيبا در هم مى آميزند و کلامى شاعرانه مى آفرينند

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 عطار نيشابورى
عطار نيشابورى از شاعران و عارفان بزرگ قرن ششم و خالق آثارى برجسته چون منطق الطير,الهى نامه, مصيبت نامه,مختار نامه(به شعر )و تذکره الاوليا(به نثر)ميباشد.منطق الطير يا مقامات الطيور داستان پرندگانى است که به قصد زيارت سيمرغ سرزمين خويظ را ترک مى کنند و پس از عبور از هفت مرحله ى دشوار تنها ((سى مرغ))از آن ها به مقصد مى رسند.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 فخرالدين اسعد گرگانى
فخرالدين اسعد گرگانى از شاعران داستان سراى قرن پنجم هجرى است. تنها اثر او, منظومه ى غنايى ويس و رامين, بازمانده ى يک داستان کهن و عاشقانه ايرانى است.اين منظومه ساده و روان همواره سرمشق شاعران بزرگ براى سرودن داستان هاى عاشقانه بوده است.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 ناصر خسرو قباديانى
ناصر خسرو قباديانى شاعر بزرگ و قصيده سراى تواناى قرن پنجم است. اودر قصايد تعليمى خود انسان هارا به آزادگى, خردورزى,دين دارى, علم اندوزى, آخرت انديشى و ديگر فضايل معنوى و روحى دعوت مى کند.ناصر خسرو در شعر (از ماست که بر ماست) با بهره گيرى از تمثيل زيبا, ريشه هاى شکست آدمى را در انديشه و کردار خود او جستو جو ميکند و فرجام بد هر فرد را نتيجه ى اعمال او مى داند.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 عبدالرحمن جامى
عبدالرحمن جامى از شاعر و نويسندگان بزرگ قرن نهم ميباشد.اومشهور ترين اثر خود ,بهارستان,را به تقليد از گلستان سعدى نوشته است. جز ديوان شعر و آثار منثور, هفت اورنگ او شهرت فراوان دارد هفت اورنگ دربردارنده ى هفت مثنوى است که همه از درون مايه هاى عرفانى و اخلاقى برخوردارند.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 محمدعلى معلم دامغانى(متولد1330)
دامغانى از شاعران صاحب سبک انقلاب اسلامى و خالق چندين منثور ى مشهور است. از او مجموعه شعرى به نام ((رجعت سرخ ستاره))در سال 1360به چاپ رسيد

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 محمد بهمن بيگى(متولد ١٢٩٩-فارس)
محمد بهمن بيگى نويسنده ى معاصر از عشاير فارس و شيفته ى ايل قشقايى است. او دوره هاى کودکى و نوجوانى خود و فراز و فرود تاريخ معاصر ايل قشقايى را در قالب داستانى به نام ((بخاراى من, ايل من))(چاپ 1368)به نگارش در آورده است. نثر اين کتاب روان و طنز آميز است و ما را با فرهنگ اقليمى ايل قشقايى آشنا مى کند.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 سيداحمدهاتف اصفهانى(درگذشته به سال ١١٩٨ه.ق)
هاتف اصفهانى شاعر دوره ى افشاريان و زنديان است.ديوان او شامل قصايد,غزليات,مقطعات و رباعيات ميباشد .او اشعارى هم به زبان عربى سروده و در غزل پيرو سعدى و حافظ بوده است.عمده ى شهرت وى به واسطه ى ترجيع بند عرفانى اوست هاتف در اين ترجيع بند به حقيقت عرفان که رؤيت جلوه و جمال پروردگار در همه چيز و همه جا و همه گاه است اشاره ميکند.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 احمد شاملو
احمد شاملو متخلص به ((الف.بامداد))در سال ١٣.۴ه.ش در تهران متولد شد. تحصيلات خود را تا ديپلم متوسطه ادامه داد و چون به حرفه ى روزنامه نگارى علاقه مند بود وارد آن کار شد. شاملو به زبان فرانسه آشنايى داشت و آثارى چه منظوم چه منثور از اين زبان ترجمه کرده است.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 شهريار(١٣٦٧_١٢٨٥)
استاد شهريار در سال ١٢٨٥ ه.ش در ديده بر جهان گشود.تحصيلات خود را در دانشکده ى پزشکى ناتمام گذاشت و به کارمندى دولت درآمد.شهريار در تمامى قالب هاى شعر قديم شعر سروده است اما بيشترين آثارى که از او بجايى مانده است غزل مى باشد.شهريار يکى از بزرگ ترين شاعران غزلسراى معاصر است وى در سال ١٣۶٧در تبريز ديده از جهان فرو بست.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 حميد سبزوارى (١٣.۴)ه-ش
حسين ممتحنى متخلص به حميد سبزوارى از شاعران انقلاب اسلامى است. از جمله اثار او مى توان به دو مجموعه ى شعر با نام هاى ((سرود درد))و((سرود سپيد))اشاره کرد.شعر (بانگ جرس)يکى از سروده هاى زيباى وى است که در آن شاعر پيوند ميان انقلاب اسلامى ايران و مبارزات و پايدارى مردم فلسطين را تصوير ميکند و مخاطبان خود را به رويارويى با اشغالگران سرزمين و نيرنگ دشمنان و جهاد با بيگانگان فرا ميخواند.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 جلال آل احمد(١٣۴٨-١٣.٢)
جلال آل احمد از پر کار ترين نويسندگان معاصر است.از او نزديک به چهل و چنج اثر ادبى,اجتماعى, سياسى و ترجمه به يادگار مانده است.آثار آل احمد را به چهار دسته کلى داستان ها,سفرنامه ها,ترجمه ها و مقالات مى توان تقصيم بندى کرد.از داستان هاى مشهور او ؛مدير مدرسه, نون والقلم,زن زيادى و پنج داستان است. او در اثار خود فضاى سياسى و اجتماعى ايران, محروميت ها و محدوديت هاى انديشه وران و مسئوليت خطير ارباب قلم را به خوبى و روشنى ترسيم مى گند. نثر آل احمد صريح,طنز گونه, کوتاه,نزديک به زبان گفتارى و توصيفى است.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 غلام حسين ساعدى (١٣۶۴-١٣١۴ه-ش)
علام حسين ساعدى متخلص به گوهر مراد از جمله ى داستان پردازان و نمايش نامه نويسان معاصر است. او در سال ١٣١۴در تبريز متولد شد و در سال ١٣۶۴در فرانسه درگذشت. ساعدى از اواخر دهه ى سى به طور جدى به نوشتن پرداخت و در طول بيست سال نويسندگى طبع خويش را در عرصه هاى گوناگونى چون داستان کوتاه, رمان,نمايش نامه,فيلم نامه و پانتوميم آزمود. ((چوب به دست هاى ورزيل,آى با کلاه آى بى کلاه,عزاداران بيل))از جمله آثار اوست.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 محمدغفارى(١٣١٩-١٢٢۶ه.ش)
محمدغفارى مشهور به کمال الملک بزرگ ترين نقاش قرن اخير ايران و صاحب آثار ارزشمندى چون تابلو هاى تالار آيينه,زرگر بغدادى و شاگردش,ميدان کربلاو يهودى فال گير بغدادى است. اين هنرمند بزرگوار و انسان با فضيلت و آزادمنش حوادث دوران حکومت پنج پادشاه -از ناصرالدين شاه تا رضاخان- را ديده است.

|+| نوشته شده توسط عبدالله محمودشيرين در جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴  |
 
 
 
بالا